Nyttig julepresang til Fitjar Idrettslag

Dagleg leiar i FIL, Ole Bergesen og avdelingsbanksjef i Sparebanken Vest, Ingrid Vestbøstad. Foto: Simen Løland Aarskog.

«Fredag 18.12 var Sparebanken Vest, representert av Ingrid Vestbøstad, på ny ute med gåvesjekk til Fitjar idrettslag. Sjekken beløp seg til kroner 45.000,- og var en økonomisk støtte til skilleveggen Fitjar idrettslag har fått montert i Fitjar kultur og idrettsbygg». Det skriv leiar i FIL; Simen Løland Aarskog på laget si nettside.

Og Aarskog skriv vidare:

«Fitjar idrettslag er den største leietakeren i Fitjar kultur og idrettsbygg, og i vinterhalvåret er idrettshallen så mye i bruk at det er vanskelig å få kabalen til å gå opp med treningstider for de ulike gruppene. Som en konsekvens av dette valgte idrettslaget, i samarbeid med Fitjar kultur og idrettsbygg, å investere i en nedsenkbar skillevegg som deler hallen i to. På denne måten kan to grupper trene samtidig.

– Dette har vært en viktig investering for å frigjøre hall- kapasitet og for å sikre at flest mulig får anledning til å benytte hallen, sier Ole Bergesen som er daglig leder i Fitjar idrettslag.    

I 2015 har Sparebanken Vest delt ut kroner 50 millioner i gaver til allmennyttige formål på Vestlandet. Oppvekst og utdanning, idrett og kultur er blant satsningsområdene.

Fitjar Idrettslag har fått gleden av å merke dette, og med den siste gavesjekken har Fitjar idrettslag totalt mottatt kroner 205.000,- i gaver fra Sparebanken Vest i 2015. Dette er kjærkomne midler vi setter stor pris på, sier Bergesen».