Song jula inn

Praise Him. F.v. Karine Lillenes, Randi Eiken Brekke, Karin Steinsland Stokken, Kjerstin Stokken og Silje Devik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjargruppa «Praise Him» kunne gle seg over full hovudsal i Fitjar Bedehus då dei saman med store og små vener inviterte til «Me syng jula inn» i Fitjar Bedehus i kveld.

Det vart ei kveld der julesongframføringar i ulike sjangrar saman fekk skape eit vakkert musikalsk bilete – der dei frammøtte bidrog med sterk og god allsong.

Guro Rimbareid spelte fløyelsmjukt på sitt flygelhorn og «Borna» let sine vakre barnerøyster lyde sterkt og klårt i fleire songar.

Fitjar Musikkforeining som i januar skal markere sitt 50-års-jubileum, song ekte og inderleg om Han som er årsak til at dei i det heile eksisterer, og Eli Vestbøstad las tradisjonen tru juleevangeliet frå Lukas 2. Ekte og nært.

Tweens med Ole Andre Stokken (gitar), Tor Håkon Aarbø (piano) og Emilie Skram Isdahl som songsolist, leverte ein fin versjon av «En  stjerne skinner i natt» mens «Gullgutane» med Dagfinn Brekke (song, bass), Per Egil Larsen (el.gitar), Steinar Vik (trommer) og Kristian Vestbøstad (song, tangent), stod for dei moderne og svingande innslaga i arrangementet.

Og så vertane sjølv: «Praise Him».
Endå ein gong aldeles nydeleg. Første strofa av «Deilig er jorden» kling enno i oss – og kjem nok til å klinge der jula igjennom.

Ved utgangen vart det kollekt til  Steinar Harila sitt arbeid «Hjelp til Russland».
 Det høyrer òg med til det jula handlar om.