Fitjar 1958

 

Frå Bjarte Stubhaug har fitjarposten.no motteke dette biletet som han trur må vere frå rundt 1958.

Fleire ting tyder på at det kan stemme. Rimbareid nye barneskule er komen på plass. Det skjedde i 1954/55. Me ser òg at det er komen ei driftsbygning på Sveiseneset. Det skjedde ikkje før 1957. Samstundes ser me at vegen frå skulen over Prestbø til den gamle brannstasjonen ikkje er lagd.

Kanskje finn du fleire ting som talar for at biletet er frå denne tida. Gjev oss gjerne melding om så er.

legal steroids that work