Inspirasjonen bak desse trykka var rett og slett Lego-klossar. Foto: Arne Vestbøstad

 

Viser fram silketrykk

 

Laurdag var det opning på ei ny utstilling på Galleri Losjen. Då var det grafikar Anna Bjørkmann som fekk presentert salsutstillinga si Impossible Patterns – umoglege mønster.

 

 

 

Dei titals personane som saman med ordførar Wenche Tislevoll hadde funne vegen til Galleri Losjen denne ettermiddagen fekk, i tillegg til diktlesing av Eli Simonsen og musikk ved Tor Hakon Aarbø, oppleva silketrykk der enkle, gjennomsiktige fargar og former møttest i både harmoni og disharmoni.

 

To av verka er i tillegg delt opp i bitar, slik at dei kan flyttast på og ommøblerast, slik at dei får eit element av dynamikk over seg. Nokre av verka heng også saman i uttrykket, slik at det blir ei variert og interessant utstilling.

 

Hilde Killingrød (bakerst) og Karen Karn nytta høvet til å påverke utstillinga, med å flytta på brikkane på det eine av dei to oppdelte bileta. Foto: Arne Vestbøstad

 

Bjørkmann fortel ho kjenner eit lite eigarskap til dette lokalet, sidan ho hadde vore innom galleriet før det blei galleri. Som gamal kjenning av kultursjef Bente Bjelland hadde ho sett lokalet medan det enno var øvingslokale, og også kome med innspel under ombygginga. No var ho glad for at det endeleg var det hennar tur til å fylla galleriet.

 

Utstillinga blir hengjande fram til 20 desember, og galleriet er ope kvar dag ettermiddag til og med siste helga før jul.

 

Kunstnaren Anna Bjørkmann i samtale med John Arvid Skumsnes under opninga. Foto: Arne Vestbøstad