Gjengen frå Fitjar saman med instruktørane frå Japan, England og Norge.

Karatefolk på storsamling i Bergen

Frå torsdag til søndag denne helga har utøvarar frå Fitjar vore med på Norges største karatesamling, i regi av JKA Norway og arrangørklubben Bjørgvin Karateklubb.

Fitjar Shotokan Karateklubb har delteke med 18 utøvarar på Norges største karatesamling i helga. Rundt 500 deltakarar har hatt fire dagar med intensiv og lærerik trening i Sandslihallen. Instruktørane kom frå Norge, England og Japan.

Sukhwinder Koløen i Fitjar Shotokan Karateklubb vil takka arrangøren Bjørgvin Karateklubb for eit storarta arrangement som var vel gjennomført. Og han gratulerer dei som har gradert til nye belte i helga.

Om to veker er det barnegasshuku i Bergen; då stiller Fitjar Shotokan Karateklubb med dei yngste utøvarane sine.


Her er alle 500 samla på eitt bilde i Sandslihallen.