Altibox best igjen 

For sjette år på rad har Altibox, som vert levert av Fitjar Kraftlag, dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane i Norge, ifølge EPSI. Dette er ikkje vanleg kost i Norden. Foto: altibox.no

 – Topp-plassering seks år på rader definitivt sjeldan i slike undersøkingar – både i norsk og nordisk samanheng. Det tyder på at Altibox-partnarskapet har funne oppskrifta for å gjere kundene fornøgde, seier daglig leder i EPSI Rating Norge, Fredrik Høst. 

Meir enn 2.500 nordmenn har svart på spørsmål i EPSI Norge si kundeundersøking. Altibox leverer tenester til Fitjar Kraftlag og ei rekkje andre lokale leverandørar som blir målt av kundane i undersøkinga. Altibox fekk ein score på 71,7 poeng, av 100 mulege på breiband og 69,8 poeng på TV. Eit resultat som plasserer Altibox på toppen av listene i begge kategoriar. Det var konklusjonen då det uavhengige analysebyrået EPSI måndag 2. november la fram resultatet frå sin kundetilfredsheit-studie av telekombransjen.  

Fiber er nøkkelen
Fiber er nøkkelen til  Altibox scorar best innan kundetilfredsheit for breiband. Der kjem HomeNet og andre leverandørar på plassane bak. Gjennomsnittleg poengscore på kundetilfredsheit for breibandsaktørane er 65,0 medan Altibox får 71,7.  

– Det ligger mykje hardt arbeid bak de gode resultata. Vi har gravd fiber i Norge i snart 15 år, og har opplevd betydeleg kundevekst sidan første spadestikk. Dei 1.500 tilsette i Altibox-partnarskapet står på kvar einaste dag for å gi kvar einskild kunde dei beste internett- og TV-opplevingane. EPSI-undersøkelsen stadfestar at vi gjer mykje rett, seier styreleiar Toril Nag i Altibox.  

Gigabit-hastigheit i 2016
Altibox har som mål å tilby alle kundar gigabit-hastigheit allereie i 2016. Ein massiv operasjon med å klargjera fibernettet til slik hastigheit er i gang blant Altibox-leverandørar over heile landet.   

Nøgde TV-kundar  
Blant TV-leverandørane deler Altibox førsteplassen med Canal Digital Parabol. RiksTV endar på tredjeplass med 66,8 poeng, etterfølgt av Get, gruppa «andre leverandørar», Viasat og Canal Digital Kabel. Gjennomsnittleg poengscore på kundetilfredsheit for TV-leverandørane er 66,7. Altibox ligg altså over tre poeng høgare enn snittet med 69,8. 

 EPSI, kundetilfredsheit digital-TV privatmarknaden 2015:
1. Altibox 69,8 1. Canal Digital Parabol 69,8 3. RiksTV 66,8 4. Get 66,0 5. Andre leverandører 64,3 6. Viasat 63,1  7. Canal Digital Kabel 63,0  Bransjesnitt: 66,7