Nede på grunn av tekniske problem

På grunn av tekniske problem på Sotra, der me har serveren vår, har fitjarposten.no vore nede heilt til for kort tid sidan i dag.

Problemet er no løyst. Me beklagar avbrotet og takkar samstundes Olav Hardang, som fekk ordna opp i saka.