Rydlandhuset borte

 

Med Rydlandhuset er endå eit av husa i sentrumsbiletet borte. Men førebuingane til bygging av LAR-senteret er allereie i gang. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

Foto: Håkon C. Hartvedt

Foto: Håkon C. Hartvedt

Huset forsvann litt etter litt i starten av denne månaden, som bileta syner. No er bygningsfirmaet Engelsen Bygg As i gang med å grave ut tomta til LAR-senteret som skal husa tre husvære. Eit senter som etter planen skal vere på plass sommar/haust i 2016.

Rydlandhuset før rivinga. Foto: FP-arkiv/HJS