Women only! Pensjon.

Ni av ti med lågast alderspensjon i Norge er kvinner. – Difor inviterer Sparebanken Vest kvinner til ei samling i banken der me orienterer om pensjon, seier avdelingssjef Ingrid Vestbøstad til fitjarposten.no. Arrangementet er kalla «Women only! Pensjon». Foto: FP-arkiv/HCH

På samlinga vil ein få orientering om spørsmål som: – Korleis vert din pensjon? Kva kan du gjere?

Det heile finn stad i banklokala til Sparebanken Vest, Fitjar onsdag 11. november, kl 18.00 -21.00, og det vert enkel servering.

Ønskjer du å vere med på dette må du melde deg på til ingrid.vestbostad@spv.no innan 4. november.