TV-aksjonen på søndag

Årets TV-aksjon handlar om å ta vare på Regnskogen. Ta vel vare på bøsseberarane når dei kjem på søndag.

– Regnskogen forsyner verda med mat og vatn, er kjelde til viktige medisinar og gjer sitt til å redde klimaet på jorda. Pengane frå årets TV-aksjon skal gå til å bevare nokre av dei største regnskogsområda i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Regnskogen består når urfolk får rettane til sitt eige landområde. Difor samarbeider Regnskogfondet tett med menneska som bur i regnskogen. Dette gjer ein gjennom rettigheitsopplæring, advokatbistand, hjelp til skogovervaking og utvikling av alternative inntektsvegar, heiter det i noko av materiellet som er sendt ut i samband med TV-aksjonen.

Primus motor for TV-aksjonen i Fitjar, Ellinor Bergesen, ser gjerne at det går sport i å gje. – I fjor «slo» me både Stord og Bømlo. Det gjer ingenting om det same skjer i år òg, smiler ho.