Fleire hjartestartarar

 

Ole Bergesen kan gle seg over å kunne tilby ekstra sikkerheit med to nye hjartestartarar, førstehjelpskrin og bårer. Mobilfoto: Håkon C. Hartvedt

– Utstyret vil bli fordelt mellom Kunstgrasbanen og Grasbanen, seier Ole, som synest det generelt er flott og viktig at ein no får fleire hjartestartarar og anna førstehjelputstyr stasjonert på fleire plassar i Fitjar.

– Det meste av utgiftene til dette utstyret er ei gåve frå Sparebanken Vest i Fitjar, legg han takksam til.