Søndagsmøte på Stranda bedehus

Ikkje kvar söndag er det søndagsmøte på Stranda bedehus. Men det vert det førstkomande søndag, 11.oktober kl. 17.00.

Det vert tale av Henry Nygård og song av Kjell og Lars. Kollekt til Gideon.