Sentrum endrar seg. Rydland-huset skal rivast i løpet av hausten. Foto: Harald Johan Sandvik.

Klart for bygging av LAR-senter

Rydland-huset i sentrum står for fall.

Våren 2014 vart det vedteke å bruka Fitjarsjøen 38, Rydland-huset, til å byggja nytt LAR-senter (legemiddelassistert rehabilitering). I første byggetrinn vert det LAR-senter og 3 husvære.

Etter utlysing kom det inn to tilbod:
Engevik & Tislevoll AS kr. 10.723.800
Engelsen Bygg AS kr. 8.935.943.

I kommunestyremøtet i går vart det vedteke å starta opp. Vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret vedtek oppstart av arbeida med LAR-senter og leilegheiter ved Fitjarsjøen 38 i samsvar med saksutgreiing, og innanfor ei ramme på 8,5 mill.

Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med Engelsen Bygg AS om bygging av LAR-senter med leilegheiter, samt å forhandle fram oppdatert framdriftsplan for prosjektet.»