Fekk mange med seg

 Basar-initiativet til Lillianne Drønen Jæger gav gjenklang hjå mange fitjarbuar.

Det var eit liv ein sjeldan har sett rundt låven på garden i Vik søndag ettermiddag. Born og vaksne på alle kantar, komne for å bidra til den gode saka; Det var basar til inntekt for katastrofefondet til Redd Barna

– Me vart inspirert av eit Foreldre og barn-blad, der me las om ungar som hadde laga basar til inntekt for Redd Barna. Me er ein familie som er veldig engasjert i det som skjer i Syria for tida, og syntest me måtte gjera noko, fortel initiativtakar Lillianne Drønen Jæger.

Anna Bårholm Aarbø og Oliver Aarbø Viset hadde begge kjøot lodd, men: – Det er ikkje sikkert eg vinn, måtte Oliver innrømma. Foto: Arne Vestbøstad

Dermed starta innsamlinga av gevinstar og lopper, og responsen var veldig god, både frå bedrifter på Fitjar og Stord, og ikkje minst mange privatpersonar har vore med på ein eller annan måte. Mange fekk høyra om basaren gjennom media, men også gjennom Facebook, samt gjennom jungeltelegrafen som går raskt gjennom ei lita bygd som Fitjar.

Beløpet som kom inn går uavkorta til krisefondet til Redd Barna.

 

Det var mange som kom på basaren i Vik. Foto: Arne Vestbøstad