Samuel Aarbø Olsen får hjelp av Anjali Singh til å bli ein hund. Foto: Arne Vestbøstad

 

Pynta til fest

 

Det var liv og leven, med ansiktsmaling, grilling og anna moro, då Fjellheim FUS friluftsbarnehage feira seg sjølv laurdag.

 

 

Det som for 20 år sidan starta med fem ungar, er i dag ein pulserande barnehage med 43 ungar og ti årsverk. Og det var heile det spennet som blei markert denne dagen.

 

Styrar Anne Karin Nilsen var stolt og glad over at så mange ville vera med på «bursdagsfesten» til Fjellheim. Foto: Arne Vestbøstad

 

Det var mange klemmar og smilande fjes frå tidlegare tider som fann saman att, og det verka som om både vaksne og unge fann tonen att, trass i åra som hadde gått, anten det var få eller mange.

 

Tre av dei som hadde gått her tidlegare og som no var tilbake for å sjå sin tidlegare «heimebane», var åttandeklassingane Martine Korsvik, Rebecca Tverrborgvik og Olga Vestbøstad. Dei spaserte ivrig rundt på området og det var ikkje langt mellom kvar gong dei starta ei setning med «Hugsar du…», trass i sin unge alder.

 

– Hugsar de puterommet? spør Martine, og fortel at det var eit leikerom med dokker og puter i.

 

– Me gjekk turar til Bjørnehola. Der kunne me gå inn i fjellet, og me fekk medaljar, sjokolademedaljar. Det var premiar for å gå toppturar. Og så gjekk me ned til elva med dokkevogner for å henta mjølk, fortel jentene i munnen på kvarandre. Minna kjem i så rask rekkefølgje at det er vanskeleg å hengja med.

 

Martine Korsvik, Rebecca Tverrborgvik og Olga Vestbøstad hadde ein rett så minnerik dag i den tidlegare barnehagen sin. Foto: Arne Vestbøstad

 

– Ein gong var me på segletur. Det var som ei slags avslutting på året, og me fekk styra båten, minnest Olga. Og jentene fortel også om den siste avslutninga dei hadde, før dei skulle byrja på på skulen. Då skulle dei overnatta i lavvoen, men det regna så mykje at regnet rann ned på innsida av veggane, og dei måtte sova inne i barnehagen.

 

– Eg slo hol i hovudet tre gonger medan eg gjekk her, og eine gongen trakka eg også på ein hoggorm, kan Rebecca fortelja. Det høyrest ut som om det aldri var ein keisam dag då desse jentene var ein del av barnehagen.

 

– Og så må du få med at eg og Rebecca skal jobba her på Operasjon Dagsverk-dagen, skyt Olga inn, før jentene hastar vidare for meir kvalitetsmimring. Det er enno mykje som skal utforskar, både det som er likt og det som er ulikt frå då dei sjølv gjekk her.

 

Etter å ha høyrt på kva desse jentene har opplevd i samband med denne plassen, kan ein kanskje konkludera med at Fjellheim har vore ein god plass å vera, om det til tider har vore i overkant spennande. 

 

 

Dei tre bukkane Bruse dukka også opp på festen, og fortalte korleis det gjekk føre seg då dei skulle frå Fjellheim til Rydland for å gjera seg feite. Foto: Arne Vestbøstad

 

 

Og etterpå var det killingane sin tur… Foto: Arne Vestbøstad

 

 

Det var mange ungar, foreldre og besteforeldre som fann vegen til Fjellheim denne laurdagen. Foto: Arne Vestbøstad

 

 

-Monster! var det ei jente som ropte. Men heldigvis var dei på utsida av gjerdet. Foto: Arne Vestbøstad.