Frode Pletten. Foto: FP-arkiv/HCH

 Minneord om Frode Pletten

Ordførar Wenche Tislevoll har sendt oss minneord om Frode Pletten. Minneordet kan du lese nedanfor.

Til minne om Frode Pletten

Det var med sjokk og vantru me fekk melding om at Frode Pletten var hardt skada i ei arbeidsulykke.  Og ufatteleg var meldinga dagen etter om at livet ikkje stod til å redda.  Tilbake står ei bygd i sorg. 

Me har mista ein ressursperson som vil bli sterkt sakna.  

Frode vart valt inn i kommunestyret for 4 år sidan, og var klar for ein ny periode som 4. kandidat på Fitjar Høgre si liste.  

Han var positiv, uredd, såg løysingar og tenkte heilskap.  Han hadde ein eigen evne til å gjera menneska rundt seg gode. Som elles i livet så gjorde ikkje Frode noko halvvegs men heilt og fullt. Me føler stor takksemd for den innsatsen han gjorde i lokalpolitikken og for samfunnet vårt.  

Vår djupaste medkjensle går til familien, dei næraste og kollegaene. 

Med desse orda lyser me fred over Frode Pletten sitt minne.

 

Og når alt er forbi

Høres ingenting lenger

Ingenting

Og det høres

  

Wenche Tislevoll

Ordførar

Fitjar kommune