Det er ikkje vanskeleg å vera einig i at nøtteskrika er den vakraste kråkefuglen. Foto: FP-arkiv/KR.   

Fargerik kråkefugl

Dei vanlegaste kråkefuglane hos oss er kråke og skjor, som ikkje har så mykje til fargeprakt å skryta av, men det har «slektningen» nøtteskrika.

Dette er ikkje ein spesielt sjeldan fugl, verken her i Fitjar eller i resten av Noreg. Men den er mykje sjeldnare enn kråke og skjor. Og med den flotte fjørdrakta synest me ho fortener litt merksemd.

Me var nemleg så heldige å koma på skothald av ei nøtteskrike i buskane på Rydland i dag. Me gjekk etter denne lyden, og brått sat nøtteskrika rett framfor oss.

Nøtteskrika er om lag så stor som ei skjor, men har ei mykje flottare fjørdrakt med eit vakkert, blått felt på vengjene. I Noreg er ho vanleg nord til Troms, her på Vestlandet dukkar ho opp ganske spreidd, men ikkje altfor sjeldan.

Du kan lesa meir om nøtteskrika her.