-Me har 10 000 kroner til utdeling, seier nestleiar Martine Engelsen i Fitjar Ungdomsråd. No vonar ho at det kjem inn søknader til gode ungdomstiltak.

Martine synest elles at det er svært kjekt å få sitja i Ungdomsrådet. Og dei er allereie i gang med fleire saker. Mellom anna vil dei arbeida for å få betre busstilbod i helgane, fleire busskur, og ikkje minst vonar dei å få til eit rusfritt arrangement på 16. mai, frå 8. klasse og oppover, i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg.

-Me opplever det òg svært positivt at ordføraren har vore med på møta me har hatt, og det verkar som om han lyttar til oss, legg Martine til.

Utanom Martine Tufteland Engelsen (Ope Hus)  består elles ungdomsrådet av leiar Leif Tore Nesbø(Stord vgs) og styremedlemane: Stine Westerheim (Rimbareid skule), Marthe Bauge Torland (Fitjar vgs), Vidar Vestbøstad (Stord vgs), Vidar Aarskog (Fitjar vgs) og Arne Tobias (Rimbareid skule).