10.1 C
Fitjar
torsdag, 18. oktober 2018
- Annonse -
- Annonse -

Grusa opp parkeringsplassen ved Rydlandssago

Friluftsrådet Vest har fått grusa opp att parkeringsplassen ved Rydlandssago etter at han blei øydelagd av flaumen i slutten av september. Som kjent rann Stebmetjødno over sine breidder i flaumen for tre veker sidan, og...

Fitjar Barnegospel 20 år

Fitjar Barnegospel fyller 20 år, og dette blir feira med storstilt jubileumskonsert i Fitjar Bedehus laurdag 20. oktober. – I løpet av desse åra har mange barn vore med på å syngja, og vi håper...

Maraas (Frp) aksepterer ikkje ugildskap i skulesaka: ...

Gruppeleiar i Ftjar Frp, Sigurd André Maraas, får ikkje vere med å røyste over om grensaskulane i Fitjar skal leggast ned fordi mora hans er lærar. Under formannskapet si handsaming av skulebrukssaka i Fitjar blei Maraas...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar ...

Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan Sandvik Som tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå Hordfast AS om å gjera prinsippvedtak om førehandsinnkrevjing av...

Ungdomsskuleelevar markerer Refleksens dag

Ei gruppe med elevar frå Rimbareid skule har trafikk som valfag, og markerer i dag Refleksens dag med å vera ute og bevisstgjera folk om kor viktig det er å bruka refleks. Elevane har laga...

Brukarutval for Fitjar bu- og behandlingssenter

I desse dagar her det blitt etablert eit brukarutval for Fitjar bu- og behandlingssenter. Dette er heilt nytt for helse- og omsorgssektoren i Fitjar. Det politiske initiativet kom frå Harald Rydland og KrF. Bakgrunnen er...

Slo eit slag for byggen på Verdas ...

Glade bygdekvinner på Fitjar nytta Verdas matvaredag til å reklamera for bygg, kornet som bygde Noreg. Dei seks ivrige bygdekvinnene hadde installert seg i Kaffiståvo ved Galleri Flora. Her delte dei ut smaksprøvar med bygg,...

Biogassanlegg i Årskog?

Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass stadfestar i dag at Årskog i Fitjar er ein av tre aktuelle lokalitetar for det planlagde biogassanlegget i Sunnhordland. Som kjent blir det mykje omtalte biogassanlegget ikkje bygt på...

Skal vurdere endå fleire vindturbinar i Fitjarfjellet

Naturvernforbundet åtvarar Fitjar kommune mot å ikkje følgje med i timen. I desse dagar jobbar NVE med ein nasjonal rammeplan for utbygging av store, landbaserte vindkraftverk med vindmøller på inntil 250 meters høgde, med tilhøyrande...

I morgon skulle dei bestemme om skulane ...

Avgjersla om framtida til Selevik og Øvrebygda skular vil ikkje bli teken i morgon, slik planen var. Onsdag skulle kommunestyret i Fitjar vedta strukturendringane i skulebruksplanen, der Selevik og Øvrebygda skular er i fare for...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,392TilhengjararLik
135FølgararFølg
296FølgararFølg

Siste artiklar

Grusa opp parkeringsplassen ved Rydlandssago

Friluftsrådet Vest har fått grusa opp att parkeringsplassen ved Rydlandssago etter at han blei øydelagd av flaumen i slutten av september. Som kjent rann Stebmetjødno...

Fitjar Barnegospel 20 år

Fitjar Barnegospel fyller 20 år, og dette blir feira med storstilt jubileumskonsert i Fitjar Bedehus laurdag 20. oktober. – I løpet av desse åra har...

Maraas (Frp) aksepterer ikkje ugildskap i skulesaka: ...

Gruppeleiar i Ftjar Frp, Sigurd André Maraas, får ikkje vere med å røyste over om grensaskulane i Fitjar skal leggast ned fordi mora hans er...