Torsdag 23. November 2017


Spennande dag for ungdomsråda

Ungdomsråda i Fitjar og Stord var nyleg på tur i lag. I tillegg til at dei fekk mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår, jobba dei med lokalpolitiske spørsmål.

Sekretær for Fitjar Ungdomsråd, Kristin Skare, fortel at siste var lagt opp som gruppearbeid og at ungdomane jobba med tre problemstillingar vedrørande kommunesamanslåing.
1. Kva tenester er det særs viktig for deg at du beheld i nærmiljøet/noverande kommune?
Her meinte ungdommane at skule, barnehage, helsesyster, legevakt, bibliotek (kulturtilbod) var naudsynt å behalda i nærmiljøa for at det skulle vera attraktivt å bu der.

2. Korleis kan ein ny kommune sjå ut?
Resutatet av dette var tre løysingar:
1. Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Sveio og kanskje Austevoll? (Dei var litt usikre her..)
2. Stord, Fitjar, Bømlo
3. Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo (denne kommunen vart også døypt Sunnhordland)

3. Korleis kan ein få til ein prosess i ei eventuell kommunesamenslåing som gjer at alle kjenner seg nøgd og sikra at alle vert høyrt?
- Ein må gjera overgangen liten og gradvis, samt ha vanlege val, meinte ungdomane som mellom anna fekk gode innspel av tidlegare ordførar Harald Rydland.

Lærerik og spennande tur
Turen starta elles frå Fitjar kl 1200 med Seladon, og fleire fleire av ungdommane fekk styra seglskuta. Dei fiska, sette segl, og skipper Einar Matre fortalde undervegs. Ungdomane fekk høyre historia om Thommesen som eigde Engesund, om sjørøveri og korleis ein bygde husa før i tida. -Veldig kjekt! kommenterer Skare.

På Smedholmen grilla dei pølser og Marshmellows og fekk med seg eit lokalhistorisk foredrag av Harald Rydland med historia til Fitjar og Stord kommunar som tema. Rydland  fortalde at ein først var ein kommune, men på grunn av stor avstand for mellom anna folk som budde i øyane, vart det vanskelig for folk å delta i lokaldemokrati på Stord. Difor måtte ein ha eigen kommune i Fitjar.
- Oppgåvene til kommunane på den tida var stort sett helse og skule. Seinare har det kome mange nye oppgåver til, og mange av desse oppgåvene er for store for dei små kommunane å løysa aleine, så då må dei ha interkommunale samarbeid, sa Rydland. 

Han peika vidare på at me no lever i ei digital verd, der mykje kan løysast over internett, så me treng gjerne ikkje kontor i alle kommunar for ein del tenester. - Til dømes kan ein ha samlokalisering med økonomi på eitt av rådhusa, landbruk på eitt osv., meinte han, og peika til slutt 
på løysingar med mindre utval som styrte lokale saker (à la bydelsutval).

Roing, pannekaker og knutar.
Etter denne økta var det roing i færing og servering av pannekaker. På heimveg fekk ungdomane ei innføring i knutar som dei fekk vita kunne koma til nytte resten av livet.

- Det er fantastisk å vera på tur med Terje Skorpen og Einar Matre. Dei har mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår og formidlar ho på ein lun og innsiktsfull måte. Ei av deltakarane frå Stord sa "Tusen takk for lærdommen!" då ho hadde kome i land, fortel Kristin Skare til slutt.

Deltakarane
Frå Stord:
Jonas Saue Almås, Marie K. Bruntvedt, Svein Sandvold, Arja Myhre, Olve Akselsen, Torjus Sagenes, Torbjørn Søreide, Torstein Helle Meling (som er student hjå utekontakten).
Frå Fitjar:
Morten Korsvik, Kine Malene Sørfonn, Anton Pletten og sekretær Kristin Skare.

Lærarane er urolege over budsjettforslag…

22.11.2017 Kjetil Rydland

Katrin I. Ankervold og lærarane i Fitjar er urolege over utviklinga i skulen om budsjettforslaget går gjennom. Foto: Kjetil Rydland. Lærarane er urolege over budsjettforslaget  – I år er det faktisk langt...

Les meir ...

Brøyten måtte til

22.11.2017 Håkon C

Brøyten måtte til «Brøyten» i gang i dag tidleg. Foto: Håkon C. Hartvedt Då me såg ut kontorvindauget til fitjarposten.no rundt kl 07:45 i dag var brøyten i gang med å fjerna...

Les meir ...

Frivilligprisen til Fitjar Idrettslag

22.11.2017 Håkon C

Illustrasjonsfoto: Fotballgruppa er den største gruppa i Fitjar Idrettslag. Foto: FP-arkiv/HCH Frivilligprisen til Fitjar Idrettslag Fitjar Idrettslag blir tildelt frivilligprisen 2017, og styreleiar Gisle Levåg er strålande fornøgd.

Les meir ...
annonse

Sogekveld med Fitjarminne 2017

21.11.2017 Kjetil Rydland

Magnar Kloster med Fitjarminne 2016 under lanseringa i november i fjor. Arkivfoto Fitjarposten/KR.  Sogekveld med Fitjarminne 2017 Sogelaget ber inn til sogekveld førstkomande torsdag på Seniorsenteret, og då kan du få tak...

Les meir ...

Gapahuken ferdig!

20.11.2017 Kjetil Rydland

Gapahuken er ferdig, og dugnadsleiar Toralv Røen kan by ordførar Wenche Tislevoll på ein kopp kaffi. Foto: Privat.  Gapahuken ferdig! I dag har det vore dugnad på gapahuken ved Kidnavatnet, og no er han...

Les meir ...

Fitjar kyrkje – eit landemerke!

19.11.2017 Kjetil Rydland

Biskop Halvor Nordhaug i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kyrkje – eit landemerke! Fitjarkyrkja hausta mykje rosande omtale under jubileumsgudstenesta søndag føremiddag, då biskop Halvor Nordhaug gjesta kyrkja saman med fleire...

Les meir ...
annonse


Ny rådmann i Fitjar!

23.11.2017 Harald Johan Sandvik

Olaug Haugen, den nye rådmannen i Fitjar. Foto: Vidar Karlsen, Tingvoll kommune. Ny rådmann i Fitjar! Olaug Haugen er formelt tilsett.

Les meir ...
Lansering av Fitjar minne 2017 - Fitjar sogelag 23. november kl. 18
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no