Torsdag 19. Juli 2018


Spennande dag for ungdomsråda

Ungdomsråda i Fitjar og Stord var nyleg på tur i lag. I tillegg til at dei fekk mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår, jobba dei med lokalpolitiske spørsmål.

Sekretær for Fitjar Ungdomsråd, Kristin Skare, fortel at siste var lagt opp som gruppearbeid og at ungdomane jobba med tre problemstillingar vedrørande kommunesamanslåing.
1. Kva tenester er det særs viktig for deg at du beheld i nærmiljøet/noverande kommune?
Her meinte ungdommane at skule, barnehage, helsesyster, legevakt, bibliotek (kulturtilbod) var naudsynt å behalda i nærmiljøa for at det skulle vera attraktivt å bu der.

2. Korleis kan ein ny kommune sjå ut?
Resutatet av dette var tre løysingar:
1. Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Sveio og kanskje Austevoll? (Dei var litt usikre her..)
2. Stord, Fitjar, Bømlo
3. Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo (denne kommunen vart også døypt Sunnhordland)

3. Korleis kan ein få til ein prosess i ei eventuell kommunesamenslåing som gjer at alle kjenner seg nøgd og sikra at alle vert høyrt?
- Ein må gjera overgangen liten og gradvis, samt ha vanlege val, meinte ungdomane som mellom anna fekk gode innspel av tidlegare ordførar Harald Rydland.

Lærerik og spennande tur
Turen starta elles frå Fitjar kl 1200 med Seladon, og fleire fleire av ungdommane fekk styra seglskuta. Dei fiska, sette segl, og skipper Einar Matre fortalde undervegs. Ungdomane fekk høyre historia om Thommesen som eigde Engesund, om sjørøveri og korleis ein bygde husa før i tida. -Veldig kjekt! kommenterer Skare.

På Smedholmen grilla dei pølser og Marshmellows og fekk med seg eit lokalhistorisk foredrag av Harald Rydland med historia til Fitjar og Stord kommunar som tema. Rydland  fortalde at ein først var ein kommune, men på grunn av stor avstand for mellom anna folk som budde i øyane, vart det vanskelig for folk å delta i lokaldemokrati på Stord. Difor måtte ein ha eigen kommune i Fitjar.
- Oppgåvene til kommunane på den tida var stort sett helse og skule. Seinare har det kome mange nye oppgåver til, og mange av desse oppgåvene er for store for dei små kommunane å løysa aleine, så då må dei ha interkommunale samarbeid, sa Rydland. 

Han peika vidare på at me no lever i ei digital verd, der mykje kan løysast over internett, så me treng gjerne ikkje kontor i alle kommunar for ein del tenester. - Til dømes kan ein ha samlokalisering med økonomi på eitt av rådhusa, landbruk på eitt osv., meinte han, og peika til slutt 
på løysingar med mindre utval som styrte lokale saker (à la bydelsutval).

Roing, pannekaker og knutar.
Etter denne økta var det roing i færing og servering av pannekaker. På heimveg fekk ungdomane ei innføring i knutar som dei fekk vita kunne koma til nytte resten av livet.

- Det er fantastisk å vera på tur med Terje Skorpen og Einar Matre. Dei har mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår og formidlar ho på ein lun og innsiktsfull måte. Ei av deltakarane frå Stord sa "Tusen takk for lærdommen!" då ho hadde kome i land, fortel Kristin Skare til slutt.

Deltakarane
Frå Stord:
Jonas Saue Almås, Marie K. Bruntvedt, Svein Sandvold, Arja Myhre, Olve Akselsen, Torjus Sagenes, Torbjørn Søreide, Torstein Helle Meling (som er student hjå utekontakten).
Frå Fitjar:
Morten Korsvik, Kine Malene Sørfonn, Anton Pletten og sekretær Kristin Skare.

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...

Vandring i elveleiet til Tveitaelvo

16.07.2018 Kjetil Rydland

Her starta elvevandringa, vel hundre meter nedanfor Botnavatnet. Foto: Magne Røed.  Vandring i elveleiet til Tveitaelvo Tveitaelvo er ei av dei mest vassrike elvane våre, og renn frå Botnavatnet forbi Dalshaugane og...

Les meir ...

Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko

16.07.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen døyper vesle Jenny Myhre. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko Godt over 150 soknebarn møtte opp til friluftsgudsteneste i godvêret på Port Steingard i Kråko i går.

Les meir ...
annonse
annonse

Vandring i elveleie

15.07.2018 Kjetil Rydland

Høvet til å vandra opp Eggjafossen kan me ikkje la gå frå oss.  Vandring i elveleie Den uvanleg fine sommaren med lite nedbør har opna bekkefar og elveleie for spanande opplevingar.

Les meir ...

Framande plantar invaderer Fitjar!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Parkslirekne er ein av verstingane på svartelista, her ser me ein stor førekomst i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Framande plantar invaderer Fitjar! Heile 135 plantearter er svartelista i Noreg, og mange av...

Les meir ...

Geiter fanga på skjer!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Desse fem geitene har nok eit kjedeleg ettermiddag i vente; her må dei nok stå til fjære sjø i ettermiddag. Foto: Fitjarposten-tipsar. Geiter fanga på skjer! På eit skjer ved Svelto i...

Les meir ...
annonse

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse