Måndag 23. Juli 2018


Fitjar har det dyraste byggesaksgebyret i Hordaland

Medan Granvin kommune tek 4610 kroner i byggesaksgebyr, tek Fitjar komune heile 28.000 kroner for å gjere den same jobben.

Det er svært store forskjeller i kor mykje kommunane tek i gebyr for dei som leverer byggesøknader. I ein oversikt laga av Huseigarane sitt landsforbund kjem det fram at ingen kommunar i Hordaland tek så mykje i gebyr som Fitjar.

– Det er klart at når forskjellane er så store frå ein kommune til ein annan, så er det grunn til å stille spørsmål ved om mange kommunar tek seg for godt betalt. Det er kommunane sitt ansvar å sjå til at gebyrene berre dekkjer dei faktiske kostnadane, då det er det einaste dei har krav på, seier distriktsleiar Monica Bryner i Huseigarane sitt landsforbund.

Sjølvkostprinsippet inneber at kommunane ikkje kan krevje meir i gebyr enn kva det kostar å utføre tenesta. Bryner meiner lite openheit rundt korleis gebyret vert berekna gjer at det er vanskeleg å vite kva kvar enkelt kommune legg inn i byggesaksgebyret.

Wenche Tislevoll, Foto: Fitjar kommune

– Ikkje noko kjekt

Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll (H) er ikkje nøgd med at Fitjar på toppen i fylket.

– Det er ikkje noko kjekt å ligge høgast, og det er jo sjølvsagt noko me må jobbe for å kunna endre. Men me ser jo at me har blitt nødt til å auke gebyret for å kome i budsjett, sidan dette er eit sjølvkostområde.

– Kvifor ligg Fitjar så høgt samanlikna med andre komunar?

– Det er ikkje så godt å seie. Det som blir sagt er jo at hos oss inngår alt i gebyret. Alt frå terrenginngrep, murar, utgraving og alt inngår i løyvet. Så det kan jo kanskje vere annleis i andre kommunar, der ein kanskje har delt dette meir opp.

Liten kommune

Tislevoll trur også Fitjar må ta høgare gebyr fordi dei er ein liten kommune.

– Det er jo ein gong slik at me er ein mindre kommune, og at me dermed får færre saker. Det vil nok gjere at kostnadane blir høgare. Samtidig har jo Granvin som er ein svært liten kommune dei lågaste gebyra, så det er ikkje så godt å seie kvifor det er slik.

Ordføraren meiner likevel at innbyggjarane i Fitjar ikkje treng å uroa seg over at kommunen bryt sjølvkostprinsippet og tek meir i gebyr enn kva det kostar å få utføre tenestene.

– Eg har full tillit til at dei som gjer denne berekninga hos oss gjer det på ein rett måte.

Fleire kommunar i Sunnhordland markerer seg ut blant å vere dei dyraste i Hordaland. Bømlo er den tredje dyraste kommunen, med eit gebyr på 19.700 kroner, Sveio hamnar like bak med 19.500 kroner, og Stord kjem på ein sjetteplass med 18.000 kroner i byggesaksgebyr.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...
annonse
annonse

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil!

20.07.2018 Kjetil Rydland

Bobla med 2,4 liters motor er på plass i bilparken på Rydland, og meir eller mindre klar til Landsfinalen i august. Foto: Kjetil Rydland. Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil Sist...

Les meir ...
annonse