Tirsdag 24. April 2018


Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar Mekaniske planlegg fleire nybygg

Skipsverftet skal setje opp fire mellombelse telt for drift av kai og verftsområde, samt eit permanent teknisk bygg.

Fitjar Mekaniske har søkt kommunen om dispensasjon frå detaljreguleringsplanen for området i samband med oppføringa av bygga. 

Formåla til bygga som skal reisast teknisk bygg, miljøstasjon, isolasjonslager, røyrvekrstad og ein lagerhall nr. 5.

Dei fire telta er flyttbare og ikkje planlagt for permanent drift. To av telta vert flytta frå ein annan plassering i bedrifta.

Verftet skriv i søknaden at utvidinga er viktig for å utvikle området for å vere konkurransedyktige. 

Administrasjonen i Fitjar kommune skriv at dei er positive til å gi dispensasjon. 

- Kommunen ønskjer å leggje til rette for næring i kommunen, og ser i denne saka at det er trong for at ein er fleksibel i høve plassering av mellombelse lagerhallar og verkstader. Permanent teknisk rom medfører ryddigare tilhøve, og erstattar tidlegare container på staden. Dette vurderer administrasjonen som positivt, skriv kommunen. 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...
annonse

Kansellerte ferjeavgangar

22.04.2018 Kjetil Rydland

– Så lang ferjekø har eg aldri sett før Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg...

Les meir ...

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Temakveld i kyrkja om skam, skuld og opp…

23.04.2018 Kjetil Rydland

Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær.  Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog...

Les meir ...
annonse