Laurdag 17. Februar 2018Ein kry Magnar Kloster presenterer Fitjarminne 2017. Foto: Kjetil Rydland.  

Lanserte Fitjarminne etter foredrag om Rolvsnesbåten

Torsdag kveld kom Sindre Nilsen frå Urangsvåg for å halda foredrag om Rolvsnesbåten, før eldsjelene i Fitjar sogelag lanserte Fitjarminne 2017, det femte i rekkja.


Sindre Nilsen kjem opphavleg frå Rolvsnes, men er no busett i nærleiken av Urangsvåg. Han har ein unik kjennskap til gamle, lokale båtar, og ingen i verda veit meir om denne båttypen enn nettopp han. Og torsdag kveld tok han 30-40 frammøtte med på ei nesten 100 år gamal "sjøreise" med temaet: Johs. Østensen Båtbyggeri og Rolvsnesbåten. Sindre Nilsen med foredrag om Rolvsnesbåten. Foto: Kjetil Rydland. 


I løpet av den vesle timen han fekk til rådvelde viste Nilsen oss fleire fine båtar enn me har sett nokon gong. Med Powerpoint-presentasjonen sin tok han oss med frå 1912, då grunnleggjaren av båtbyggeriet på Rolvsnes, Johannes Mikal Østensen, blei fødd, og fram til i dag. Mange Rolvsnesbåtar seglar nemleg "på dei sju hav" framleis, sjølv om drifta blei nedlagd i 1989, og Østensen døydde i 1997.


Skipsbyggjar Østensen jobba på Kvernenes Skipsbyggeri i 1930-åra og på Sauholmen Skipsbyggeri i 1940-åra. Sistnemnde blei flytta til Eikelandsosen i 1944, og då begynte Johs. Østensen for seg sjølv på Rolvsnes. Han hadde gode føresetnader for å driva med skipsbygging, med sin bakgrunn som fiskar. Han hadde greie på konstruksjonsprinsipp og lukkast med å tilpassa kravellbygging til småbåtar, og rasjonaliserte drifta med seriebygging. På minussida må det nemnast at det ikkje var skog i nærleiken, så det var tungvint å transportera byggematerialar. I tillegg låg det ikkje til rette for utviding, og den største båten dei bygde, var 32 fot. 


Det var òg lite pengar blant folk, men det var likevel ein god marknad. Det var vanskeleg å få tak i motorbåtar, og han hadde gjerne ei ventetid på fem år! Østensen må ha vore ein spesiell mann, truleg før si tid. Allereie på 1960-tslet dreiv han med noko som i dag heiter medarbeiudarsamtalar. Og av og til samla han arbeidsstokken for å snakka med dei.

– Østensen var òg god på merkevarebygging, seier Sindre Nilsen, på ei fjøl bak kan du lett sjå om det er ein Rolvsnesbåt. 

Til saman reknar Nilsen med at det blei bygt ca. 800 båtar i ulike storleikar. Dei bygde til folk i Fitjar, på Stolmen, Bremnes, Fedje, i Øygarden og Sogn. Ja, heilt opp til Berlevåg har dei levert. Det var båtar til ulik bruk, fiske, skuleskyss, postbåt og turbåtar. Sjølv har Nilsen kjøpt seg ein Rolvsnesbåt, ei snekke som blei bygd i 1976. Her var han heldig og fann kvitteringa til den første kjøparen, 27 120 kroner kosta båten ny. 

Mange båtkunninge nikka gjenkjennande etter kvart som dei eine båten finare enn den andre dukka opp på skjermen. Me som ikkje visste så mykje frå før, vil nok kjenna igjen ein Rolvsnesbåt no. Og til dei som ikkje fekk foredraget med seg, men vil vita meir, foreslår me Facebook-gruppa "Rolvsnesbåtens Venner".  

 


Samøte i 1951: Ei rad med rolvsnesbåtar i framgrunnen.

 

Etter foredraget nytta Magnar Kloster høvet til å leggja inn eit godt ord for Fitjarminne, som han har vore teknisk redaktør for i år òg. Det har etter kvart blitt tradisjon at Fitjar sogelag gir ut dette historieheftet, årets utgåve er den femte i rekkja. Og 2017-årgangen står ikkje noko til atters for dei me har sett før. 

 
Blant bidragsytarane finn me, i tillegg til redaktøren, Per Vestbøstad, Lars Rimbereid, Svein Ove Tislevoll, Sara Vatne (f. Henriksen), John Harald Sortland og Jakob Vik. Heftet blir avslutta med den flotte prologen som Knut Rimbereid las opp 17. mai 1978.

 
Me som er medlemmer i Fitjar sogelag, fekk heftet utlevert til kaffien etter foredraget om Rolvsnesbåten. Ein god del andre nytta høvet til å kjøpa Fitjarminne 2017. Til dei som ikkje har fått tak i det enno, seier me løp og kjøp!

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Korpsmusikk og publikum fylte Kultursale…

15.02.2018 Kjetil Rydland

Fitjar skulekorps spela frå ABBA-programmet som dei skal framføra i april. Foto: Kjetil Rydland.  Korpsmusikk og publikum fylte Kultursalen Vakker korpsmusikk, kaffi og god kaffimat og ikkje minst veldig god stemning fekk dei...

Les meir ...

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfe…

15.02.2018 Jonas Sætre

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfestivalen Inger Elin Helland har hatt ansvaret for maten under Fitjarfestivalen i mange år. No er ho valt som ny festivalleiar.

Les meir ...

Teiknspråk engasjerer!

14.02.2018 Kjetil Rydland

Teiknspråklærarane Eli-Sigrun Wiik og Ellen Rolfsnes i aksjon på kurset i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland. Teiknspråk engasjerer! I januar og februar har ein gjeng ivrige fitjarfolk vore med på...

Les meir ...
annonse

Fleire innstilte ferjeavgangar

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ferjevgangar frå Sandvikvåg i morgon tidleg er innstilte. Foto: FP-arkiv/KR Fleire innstilte ferjeavgangar På grunn av tekniske vanskar er fleire ferjeavgangar frå Sandvikvåg torsdag føremiddag innstilte. 

Les meir ...

Sjå «Den 12. mann» med tekst

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ole Bergesen lovar ikkje raud løpar og sprudlevatn, men førstkomande søndag kan alle som var på kinopremieren få sjå filmen «Den 12. mann» på nytt utan å betala. Foto: Kjetil Rydland.  Sjå...

Les meir ...

Olav Oma til Stord

13.02.2018 Kjetil Rydland

Sokneprest Olav Johannes Oma til Stord. Foto: FP-arkiv/KR.  Olav Oma til Stord Det er no endeleg avklart at sokneprest Olav Johannes Oma tek over stillinga som sokneprest i Stord.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Quiz for historiebøkene!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Jostein Siglen med fingeren på bildet av seg sjølv på gårsdagens bildequiz, laget hans var det einaste som ikkje kjende han igjen på bildet. Foto: Kjetil Rydland. Quiz for historiebøkene! Fredagskveldens quiz...

Les meir ...