Måndag 11. Desember 2017Ein kry Magnar Kloster presenterer Fitjarminne 2017. Foto: Kjetil Rydland.  

Lanserte Fitjarminne etter foredrag om Rolvsnesbåten

Torsdag kveld kom Sindre Nilsen frå Urangsvåg for å halda foredrag om Rolvsnesbåten, før eldsjelene i Fitjar sogelag lanserte Fitjarminne 2017, det femte i rekkja.


Sindre Nilsen kjem opphavleg frå Rolvsnes, men er no busett i nærleiken av Urangsvåg. Han har ein unik kjennskap til gamle, lokale båtar, og ingen i verda veit meir om denne båttypen enn nettopp han. Og torsdag kveld tok han 30-40 frammøtte med på ei nesten 100 år gamal "sjøreise" med temaet: Johs. Østensen Båtbyggeri og Rolvsnesbåten. Sindre Nilsen med foredrag om Rolvsnesbåten. Foto: Kjetil Rydland. 


I løpet av den vesle timen han fekk til rådvelde viste Nilsen oss fleire fine båtar enn me har sett nokon gong. Med Powerpoint-presentasjonen sin tok han oss med frå 1912, då grunnleggjaren av båtbyggeriet på Rolvsnes, Johannes Mikal Østensen, blei fødd, og fram til i dag. Mange Rolvsnesbåtar seglar nemleg "på dei sju hav" framleis, sjølv om drifta blei nedlagd i 1989, og Østensen døydde i 1997.


Skipsbyggjar Østensen jobba på Kvernenes Skipsbyggeri i 1930-åra og på Sauholmen Skipsbyggeri i 1940-åra. Sistnemnde blei flytta til Eikelandsosen i 1944, og då begynte Johs. Østensen for seg sjølv på Rolvsnes. Han hadde gode føresetnader for å driva med skipsbygging, med sin bakgrunn som fiskar. Han hadde greie på konstruksjonsprinsipp og lukkast med å tilpassa kravellbygging til småbåtar, og rasjonaliserte drifta med seriebygging. På minussida må det nemnast at det ikkje var skog i nærleiken, så det var tungvint å transportera byggematerialar. I tillegg låg det ikkje til rette for utviding, og den største båten dei bygde, var 32 fot. 


Det var òg lite pengar blant folk, men det var likevel ein god marknad. Det var vanskeleg å få tak i motorbåtar, og han hadde gjerne ei ventetid på fem år! Østensen må ha vore ein spesiell mann, truleg før si tid. Allereie på 1960-tslet dreiv han med noko som i dag heiter medarbeiudarsamtalar. Og av og til samla han arbeidsstokken for å snakka med dei.

– Østensen var òg god på merkevarebygging, seier Sindre Nilsen, på ei fjøl bak kan du lett sjå om det er ein Rolvsnesbåt. 

Til saman reknar Nilsen med at det blei bygt ca. 800 båtar i ulike storleikar. Dei bygde til folk i Fitjar, på Stolmen, Bremnes, Fedje, i Øygarden og Sogn. Ja, heilt opp til Berlevåg har dei levert. Det var båtar til ulik bruk, fiske, skuleskyss, postbåt og turbåtar. Sjølv har Nilsen kjøpt seg ein Rolvsnesbåt, ei snekke som blei bygd i 1976. Her var han heldig og fann kvitteringa til den første kjøparen, 27 120 kroner kosta båten ny. 

Mange båtkunninge nikka gjenkjennande etter kvart som dei eine båten finare enn den andre dukka opp på skjermen. Me som ikkje visste så mykje frå før, vil nok kjenna igjen ein Rolvsnesbåt no. Og til dei som ikkje fekk foredraget med seg, men vil vita meir, foreslår me Facebook-gruppa "Rolvsnesbåtens Venner".  

 


Samøte i 1951: Ei rad med rolvsnesbåtar i framgrunnen.

 

Etter foredraget nytta Magnar Kloster høvet til å leggja inn eit godt ord for Fitjarminne, som han har vore teknisk redaktør for i år òg. Det har etter kvart blitt tradisjon at Fitjar sogelag gir ut dette historieheftet, årets utgåve er den femte i rekkja. Og 2017-årgangen står ikkje noko til atters for dei me har sett før. 

 
Blant bidragsytarane finn me, i tillegg til redaktøren, Per Vestbøstad, Lars Rimbereid, Svein Ove Tislevoll, Sara Vatne (f. Henriksen), John Harald Sortland og Jakob Vik. Heftet blir avslutta med den flotte prologen som Knut Rimbereid las opp 17. mai 1978.

 
Me som er medlemmer i Fitjar sogelag, fekk heftet utlevert til kaffien etter foredraget om Rolvsnesbåten. Ein god del andre nytta høvet til å kjøpa Fitjarminne 2017. Til dei som ikkje har fått tak i det enno, seier me løp og kjøp!

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Døgeret rundt for brøyten

10.12.2017 Håkon C

  Brøyting på fortau tidlegare i kveld. No må mannskapa konsentrera seg om å strø vegane. Så tek dei fortaua i morgon. Foto: Håkon C. Hartvedt Døgeret rundt for brøyten Tre traktorar har...

Les meir ...

Julestemning med Putti Plutti Pott

09.12.2017 Kjetil Rydland

Sandeid barne- og ungdomsteater med sjarmerande versjon av nissemusikalen Putti Plutti Pot. Foto: Kjetil Rydland. Julestemning med Putti Plutti Pott Laurdag ettermiddag fekk eit lydhøyrt publikum gleda av å sjå den kjende nissemusikalen...

Les meir ...

Mestervindu på Fitjar får ny eigar

09.12.2017 Håkon C

Mestervindu på Fitjar får ny eigar     Foto: Mestervindu Mestervindu er kjøpt opp av eit større dør- og vindusleverandør på Austlandet. No ventar fabrikksjefen kraftig vekst i 2018.

Les meir ...
annonse
annonse

Søknader om investeringstilskot

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

  No kan kulturhuset få sin eigen kino! Foto: Harald Johan Sandvik. Søknader om investeringstilskot Tre aktuelle saker i formannskapet på onsdag.

Les meir ...

Prioritering av søknader om spelemidlar

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

Bildetekst: Skyttarlaget sitt hus. No kan det også koma 15 m. innandørs skytebane på området. Foto: Harald Johan Sandvik. Prioritering av søknader om spelemidlar Søknadsfrist er 15. januar.

Les meir ...

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i…

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

 Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik. Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018 Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Flinke handballjenter

10.12.2017 Kjetil Rydland

Blide ellevåringar frå Fitjar på Nore Neset laurdag. Foto: Privat.  Flinke handballjenter Laurdag var Fitjar-jentene i ellevårsklassen på Nore Neset og vann to kampar.

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no