Laurdag 17. Februar 2018Borgarlege vigsler skal gjennomførast her i kommunestyresalen. Ordførar, varaordførar og rådmann har vigslingsmynde. Foto: Harald Johan Sandvik.

Borgarleg vigsel i kommunestyresalen

Lovendringa gjeld frå første januar.Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova. Frå første januar 2018 vert vigslingsmynde for borgarleg vigsel overført frå tingretten til kommunane.

Fitjar kommune har difor utarbeidd planar for korleis ordninga skal praktiserast her, og i kva lokale seremoniane skal haldast.

Kommunen har då plikt til å ha eit tilbod om vigsling til kommunen sine eigne innbyggjarar, og til personar som ikkje er busett i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge.

Sunnhordland tingrett vigsla rundt 60 brudepar i 2016. Fire av para var innbyggjarar i Fitjar kommune. Difor er det truleg nok at tre personar har vigselmynde.

Lova seier at ordførar og varaordførar skal ha vigselmynde. Kommunestyret kan i tillegg delegera mynde til kommunalt tilsette eller folkevalde. I Fitjar vert rådmannen den tredje med vigselmynde.

Forskrift om kommunale vigsler har reglar om betaling. Vigslingstilbodet skal vera gratis for kommunen sine eigne innbyggjarar og for personar som ikkje er busett i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap her. Kommunen kan ta betaling for naudsynte meirkostnader dersom kommunen tilbyr vigsling ut over det vanlege tilbodet om tid og stad. Brurepara skal informerast om kostnaden i god tid før vigslinga.  

Kommunestyret vedtok onsdag desse hovudpunkta:

1: Fitjar kommune skal ha tilbod om vigsel til eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg men som oppfyller vilkåra for å gifta seg her, på yrkedagar mellom kl. 08.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale  

2: I tillegg til ordførar og varaordførar, får rådmannen fullmakt til gjennomføra vigsler frå 01.01.18. 

3: Fitjar kommune vil eventuelt koma tilbake til spørsmålet om å tilby vigsel utanom det alminnelege tilbodet og til innbyggjarar i andre kommunar.

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Korpsmusikk og publikum fylte Kultursale…

15.02.2018 Kjetil Rydland

Fitjar skulekorps spela frå ABBA-programmet som dei skal framføra i april. Foto: Kjetil Rydland.  Korpsmusikk og publikum fylte Kultursalen Vakker korpsmusikk, kaffi og god kaffimat og ikkje minst veldig god stemning fekk dei...

Les meir ...

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfe…

15.02.2018 Jonas Sætre

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfestivalen Inger Elin Helland har hatt ansvaret for maten under Fitjarfestivalen i mange år. No er ho valt som ny festivalleiar.

Les meir ...

Teiknspråk engasjerer!

14.02.2018 Kjetil Rydland

Teiknspråklærarane Eli-Sigrun Wiik og Ellen Rolfsnes i aksjon på kurset i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland. Teiknspråk engasjerer! I januar og februar har ein gjeng ivrige fitjarfolk vore med på...

Les meir ...
annonse

Fleire innstilte ferjeavgangar

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ferjevgangar frå Sandvikvåg i morgon tidleg er innstilte. Foto: FP-arkiv/KR Fleire innstilte ferjeavgangar På grunn av tekniske vanskar er fleire ferjeavgangar frå Sandvikvåg torsdag føremiddag innstilte. 

Les meir ...

Sjå «Den 12. mann» med tekst

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ole Bergesen lovar ikkje raud løpar og sprudlevatn, men førstkomande søndag kan alle som var på kinopremieren få sjå filmen «Den 12. mann» på nytt utan å betala. Foto: Kjetil Rydland.  Sjå...

Les meir ...

Olav Oma til Stord

13.02.2018 Kjetil Rydland

Sokneprest Olav Johannes Oma til Stord. Foto: FP-arkiv/KR.  Olav Oma til Stord Det er no endeleg avklart at sokneprest Olav Johannes Oma tek over stillinga som sokneprest i Stord.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Quiz for historiebøkene!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Jostein Siglen med fingeren på bildet av seg sjølv på gårsdagens bildequiz, laget hans var det einaste som ikkje kjende han igjen på bildet. Foto: Kjetil Rydland. Quiz for historiebøkene! Fredagskveldens quiz...

Les meir ...