Tirsdag 22. Mai 2018Borgarlege vigsler skal gjennomførast her i kommunestyresalen. Ordførar, varaordførar og rådmann har vigslingsmynde. Foto: Harald Johan Sandvik.

Borgarleg vigsel i kommunestyresalen

Lovendringa gjeld frå første januar.Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova. Frå første januar 2018 vert vigslingsmynde for borgarleg vigsel overført frå tingretten til kommunane.

Fitjar kommune har difor utarbeidd planar for korleis ordninga skal praktiserast her, og i kva lokale seremoniane skal haldast.

Kommunen har då plikt til å ha eit tilbod om vigsling til kommunen sine eigne innbyggjarar, og til personar som ikkje er busett i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge.

Sunnhordland tingrett vigsla rundt 60 brudepar i 2016. Fire av para var innbyggjarar i Fitjar kommune. Difor er det truleg nok at tre personar har vigselmynde.

Lova seier at ordførar og varaordførar skal ha vigselmynde. Kommunestyret kan i tillegg delegera mynde til kommunalt tilsette eller folkevalde. I Fitjar vert rådmannen den tredje med vigselmynde.

Forskrift om kommunale vigsler har reglar om betaling. Vigslingstilbodet skal vera gratis for kommunen sine eigne innbyggjarar og for personar som ikkje er busett i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap her. Kommunen kan ta betaling for naudsynte meirkostnader dersom kommunen tilbyr vigsling ut over det vanlege tilbodet om tid og stad. Brurepara skal informerast om kostnaden i god tid før vigslinga.  

Kommunestyret vedtok onsdag desse hovudpunkta:

1: Fitjar kommune skal ha tilbod om vigsel til eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg men som oppfyller vilkåra for å gifta seg her, på yrkedagar mellom kl. 08.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale  

2: I tillegg til ordførar og varaordførar, får rådmannen fullmakt til gjennomføra vigsler frå 01.01.18. 

3: Fitjar kommune vil eventuelt koma tilbake til spørsmålet om å tilby vigsel utanom det alminnelege tilbodet og til innbyggjarar i andre kommunar.

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

På handballfestival i strålande pinstivê…

19.05.2018 Kjetil Rydland

Kjekt på Handballfestivalen; f.v. Elisabet, Elise, Runar Øvrebø (gymlærar for jentene), Tomine og Andrine.  På handballfestival i strålande pinstivêr Hanballfestivalen på Stord er i full gang i ideelt festivalvêr, og Fitjar er...

Les meir ...

Harald Rydland sin tale på 17. mai

18.05.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland held tale i Kultursalen 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Harald Rydland sin tale på 17. mai 2018 Talen som Harald Rydland heldt på 17. mai, var vel verdt å høyra...

Les meir ...

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16…

18.05.2018 Kjetil Rydland

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16! I morgon er det pinseaftan, og då stengjer daglegvarebutikkane klokka 16.00.

Les meir ...
annonse

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevy…

18.05.2018 Jonas Sætre

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevyen Anne Marith Sandhåland erstattar Terje Træet i årets sommarrevy. Terje Træet melder avbod til årets sommarrevy i Fitjar grunna helsemessige årsaker.

Les meir ...

Friluftsgudsteneste 2. pinsedag

18.05.2018 Kjetil Rydland

Frå friluftsgudstenesta 2. pinsedag i fjor. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste 2. pinsedag Det blir frluftsgudsteneste 2. pinsedag i år òg, får me opplyst i ei pressemelding frå Fitjar kyrkje.

Les meir ...

Tradisjonell 17. mai på Hageberg

18.05.2018 Kjetil Rydland

Geir Raunholm smiler lurt under quizen på Hageberg på 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Tradisjonell 17. mai på Hageberg Mellom 30 og 40 strandarar møttest til leik og song på Hageberg skule...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Litt fleire terner i år?

20.05.2018 Kjetil Rydland

Terna går inn for landing. Foto: Kjetil Rydland.  Litt fleire terner i år? I mai set makrellternene sitt preg på fuglelivet i Havn med sin karakteristiske vellyd, og det kan sjå ut som...

Les meir ...
annonse