Måndag 11. Desember 2017Olaug Haugen, den nye rådmannen i Fitjar. Foto: Vidar Karlsen, Tingvoll kommune.

Ny rådmann i Fitjar!

Olaug Haugen er formelt tilsett.Kommunestyret følgde onsdag tilsetjingsutvalet si tilråding, og tilsette Olaug Haugen som ny rådmann i Fitjar. 

Fitjarposten presenterte henne i ein artikkel 17. november.

Olaug Haugen har sagt at ho takkar ja dersom ho vert tilsett, ho gleder seg, og ho kan ta til i stillinga 3. april 2018.

Atle Tornes sluttar ved utgangen av april neste år, og det vert då ein månad til overlapping.  

Ordførar Wenche Tislevoll, H, fortalde om tilsetjingsprosessen. Det var mange gode søkjarar, og tilsetjingsutvalet kalla inn fem kandidatar til intervju. Talet vart i neste runde redusert til tre, og dei tre vart så evaluert av ekstern konsulent. Tilsetjingsutvalet var samrøystes i valet av Olaug Haugen.

Agnar Aarskog, Ap, var med i prosessen også då Atle Tornes vart tilsett. Å tilsetja rådmann er ein spanande prosess, og det er ekstra kjekt når ein har så velkvalifiserte søkjarar. Han støtta fullt ut valet av Olaug Haugen.

Sigurd Andre Maraas poengterte at me har vore velsigna med ein god rådmann, og det vil me få no, også!

Kommunestyret var samrøystes i vedtaket, og braut ut i spontan applaus! Olaug Haugen vart vald med akklamasjon!

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Døgeret rundt for brøyten

10.12.2017 Håkon C

  Brøyting på fortau tidlegare i kveld. No må mannskapa konsentrera seg om å strø vegane. Så tek dei fortaua i morgon. Foto: Håkon C. Hartvedt Døgeret rundt for brøyten Tre traktorar har...

Les meir ...

Julestemning med Putti Plutti Pott

09.12.2017 Kjetil Rydland

Sandeid barne- og ungdomsteater med sjarmerande versjon av nissemusikalen Putti Plutti Pot. Foto: Kjetil Rydland. Julestemning med Putti Plutti Pott Laurdag ettermiddag fekk eit lydhøyrt publikum gleda av å sjå den kjende nissemusikalen...

Les meir ...

Mestervindu på Fitjar får ny eigar

09.12.2017 Håkon C

Mestervindu på Fitjar får ny eigar     Foto: Mestervindu Mestervindu er kjøpt opp av eit større dør- og vindusleverandør på Austlandet. No ventar fabrikksjefen kraftig vekst i 2018.

Les meir ...
annonse
annonse

Søknader om investeringstilskot

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

  No kan kulturhuset få sin eigen kino! Foto: Harald Johan Sandvik. Søknader om investeringstilskot Tre aktuelle saker i formannskapet på onsdag.

Les meir ...

Prioritering av søknader om spelemidlar

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

Bildetekst: Skyttarlaget sitt hus. No kan det også koma 15 m. innandørs skytebane på området. Foto: Harald Johan Sandvik. Prioritering av søknader om spelemidlar Søknadsfrist er 15. januar.

Les meir ...

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i…

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

 Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik. Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018 Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Flinke handballjenter

10.12.2017 Kjetil Rydland

Blide ellevåringar frå Fitjar på Nore Neset laurdag. Foto: Privat.  Flinke handballjenter Laurdag var Fitjar-jentene i ellevårsklassen på Nore Neset og vann to kampar.

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no