Laurdag 17. Februar 2018


Mjølkar seg sjølv

Ein månad forseinka på grunn av sein levering av utstyret, kunne Kristoffer Dalen for eit par dagar sidan endeleg leia kyrne inn i det nye fjøset med mjølkerobot. Allereie etter eit par dagar skjønar dei systemet. Kyr er tydelegvis kloke dyr.

– Ja, eg kan seia at alle har lete seg mjølka av mjølkeroboten. Berre i natt ordna halvparten av dei 24 kyrne som er på plass, dette heilt på eigenhand.

– Så det svarar det til forventingane?

– Ja, absolutt. Det er heilt som eg vona på. Eg hadde jo venta det, men å sjå at det fungerer slik som det gjer, er heilt fantastisk, smiler Kristoffer til fitjarposten.no. Og det er sjølvsagt ikkje berre fordi kyrne klarer dette, men og fordi han no kan registrere alt som skjer på dataskjermar.

Datamaskin registrerer all mjølkingaFoto: Håkon C. Hartvedt

Når ei ku ønskjer å verta mjølka, går ho sjølv inn i «båsen» der mjølkemaskina er. Så leitar robotarmen seg fram til spenane ved hjelp av laser, festar seg, og så er mjølkinga i gang. Etter kvart som mjølkestraumen minkar i kvar spene slepp roboten taket i spenen og søkjer seg fram til neste - slik held han fram  til alle spenane har fått gjeve ifrå seg sitt.

Foto: Håkon C. Hartvedt

 

Kyrne kosar seg i nyefjøsen i Dalen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Foringsmaskin
Det er ikkje berre mjølkroboten som er eit nytt vidunder i fjøset til Kristoffer. Ei anna super nyvinning er foringsmaskinen for høy. Kristoffer kan no køyra inn i fjøset og lempa ein høyball eller fleire oppi ein behaldar. Der vert høyet elta som i ein gedigen kjøkenmaskin for så å bli ført ut i maskinen som kostar og legg høyet fint, og i passande porsjonar, slik at kyrne greitt kan få tak i det. Slikt foringsopplegg utfører maskinen annankvar time.

Kristoffer ved foringsmaskinen. Her er det plass til tre-fire høyballar. Når dei er komne oppi gjer maskinen resten. Foto: Håkon C. Hartvedt

Her vert høyet elta som i ein kjempemessig kjøkenmaskin. Me kan såvidt sjå knivane. Å detta oppi her er ikkje til å anbefala. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

Her er foringsmaskinen i gang. Kostar og legger nytt  høy fint til rette for kyrne. Foto: Håkon C. Hartvedt

Måkerobot
Dei fleste av oss har nok sett sjølvgåande grasklypparar i aksjon. I fjøsen til dalen er det ein måkerobot. Måkeroboten fungerer på liknande måte som den sjølvgåande grasklypparen. Tid  i mellom  tar den seg ein runde og fjerner møk og annan skit, før han går tilbake til basen sin.

Måkeroboten. Foto: Håkon C. Hartvedt

24 mjølkekyr no, snart fleire
Per i dag har Kristoffer 24 mjølkekyr i fjøset, men om nokre dagar kjem det både kviger og stutar. Då vil han ha 90 dyr. – Men det er kapasitet til mange fleire, og når me kjem ut på nyåret vil det truleg vera 45 mjølkekyr her, i tillegg til kvigane og stutane, seier Kristoffer.

No kan kyrne og klø seg på ryggen, på kosten som heng ned frå taket. – Stas, meinte kua i forgrunnen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mest moderne på øya
Nye-fjøsen i Dalen er den mest moderne på øya, og ganske identisk med eit opplegg Kristoffer var og kikka på i eit fjøs ved Gardemoen. – Bortsett frå at dei ikkje dei hadde ikkje foringsmaskin, er det ganske så likt, får me vita.

No er det er fleire andre i Sunnhordland som har liknande opplegg som Kristoffer Dalen, men her på øya er nok Kristoffer den som har det mest moderne opplegget, og slik vil det truleg vera i lange tider frametter.

Heile familen har stått på
Eit slik opplegg gjer seg ikkje sjølv. Kristoffer er ein kar som likar å arbeida, og som har svært mange jarn i elden. Men han innrømer at det har vore knalltøft å koma i mål med dette. – Heile familien har stått på. All innreiinga har me gjort sjølv, men ein like stor utfordring har det vore å fått koordinert alt,  seier han.

Fitjarposten har og tidlegare skrive at heile familien har vore engasjert i denne fjøsen på 1400 kvadratmeter. Eit prosjekt som har gjort at sonen til Kristoffer og kona Randi, Nils Ingmar Dalen, har bestemt seg for å satsa på bondeyrket heime på Fitjar. – Eg er veldig fornøgd med slik det no blir, og eg ser fram til å ta dette nye bygget i bruk, stråla han.

 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Korpsmusikk og publikum fylte Kultursale…

15.02.2018 Kjetil Rydland

Fitjar skulekorps spela frå ABBA-programmet som dei skal framføra i april. Foto: Kjetil Rydland.  Korpsmusikk og publikum fylte Kultursalen Vakker korpsmusikk, kaffi og god kaffimat og ikkje minst veldig god stemning fekk dei...

Les meir ...

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfe…

15.02.2018 Jonas Sætre

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfestivalen Inger Elin Helland har hatt ansvaret for maten under Fitjarfestivalen i mange år. No er ho valt som ny festivalleiar.

Les meir ...

Teiknspråk engasjerer!

14.02.2018 Kjetil Rydland

Teiknspråklærarane Eli-Sigrun Wiik og Ellen Rolfsnes i aksjon på kurset i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland. Teiknspråk engasjerer! I januar og februar har ein gjeng ivrige fitjarfolk vore med på...

Les meir ...
annonse

Fleire innstilte ferjeavgangar

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ferjevgangar frå Sandvikvåg i morgon tidleg er innstilte. Foto: FP-arkiv/KR Fleire innstilte ferjeavgangar På grunn av tekniske vanskar er fleire ferjeavgangar frå Sandvikvåg torsdag føremiddag innstilte. 

Les meir ...

Sjå «Den 12. mann» med tekst

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ole Bergesen lovar ikkje raud løpar og sprudlevatn, men førstkomande søndag kan alle som var på kinopremieren få sjå filmen «Den 12. mann» på nytt utan å betala. Foto: Kjetil Rydland.  Sjå...

Les meir ...

Olav Oma til Stord

13.02.2018 Kjetil Rydland

Sokneprest Olav Johannes Oma til Stord. Foto: FP-arkiv/KR.  Olav Oma til Stord Det er no endeleg avklart at sokneprest Olav Johannes Oma tek over stillinga som sokneprest i Stord.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Quiz for historiebøkene!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Jostein Siglen med fingeren på bildet av seg sjølv på gårsdagens bildequiz, laget hans var det einaste som ikkje kjende han igjen på bildet. Foto: Kjetil Rydland. Quiz for historiebøkene! Fredagskveldens quiz...

Les meir ...