Sundag 22. Oktober 2017Parti frå Fitjarøyane, utsikt mot Smedholmen. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Kystsoneplanen: Vurderer klage til Kommunaldepartementet

Ordførar Wenche Tislevoll seier at ho vurderer å klaga den nye nyss vedtekne kystsoneplanen inn for Kommunaldepartementet. 

 

I førre veke vedtok Hordaland fylkesting den omstridde kystsoneplanen, med knappast mogeleg fleirtal. Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe vil klaga saka inn til Kommunaldepartementet, seier han til avisa Sunnhordland.


Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll vurderer å gjera det same. Som kjent har eit samrøystes kommunestyre i Fitjar tidlegare i år uttalt seg sterkt kritisk til kystsoneplanen.


Dette er ein plan som legg sterke band på sjøarealet i Fitjar, og gjer det vanskeleg for til dømes Engesund Fiskeoppdrett å utvikla seg. Dagleg leiar Svein Eivind Gilje seier det er krevjande å få utnytta potensialet i konsesjonane deira, og dei treng fleire lokalitetar. Denne kystsoneplanen vernar det meste av sjøarealet i Fitjarøyane. Engesund treng nye sjøareal og kan bli nøydde for å flytta ut av Fitjar kommune.


– Me vil ikkje kunna utvikla oss, og då vil me forvitra, uttalte ein frustrert Svein Eivind Gilje til Fitjarposten tidlegare i år. 

 
Det var onsdag i førre veke den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger var oppe til behandlling i Hordaland fylkesting. Planområdet omfattar sjøareal og strandsone i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, og Tysnes, og sjøareal i Vindafjord kommune i Rogaland.

 
Trass i sterk motstand blei planen vedteken med røystene til Arbeidarpartiet, MDG, SV, KrF og Raudt. Fleirtalet peikar på at arbeidet med plankart er eit pilotarbeid, og vedtok at planen skal rullerast etter to år, og at kommunane i planområdet skal trekkjast inn i arbeidet.


Blant dei som var imot planen, var Kjetil Hestad frå Arbeidarpartiet. Då planen var oppe til behandling i Hordaland fylkesting førre onsdag, røysta han likevel for, skriv Tysnesbladet


Ordførar Wenche Tislevoll seier til Fitjarposten i dag at det ikkje er avgjort korleis Fitjar kommune kjem til å reagera, men dei vurderer altså å klaga til Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Temakveld om misjonærane Arne og Dorthea…

21.10.2017 Håkon C

Fred Ola Bjørnstad og Johanne Øvstebø Tvedten får du både sjå og høyra i Fitjar kyrkje på torsdag. I tillegg  vert det orgelmusikk av organist Ole Jørgen Furdal.  
Temakveld om misjonærane...

Les meir ...

Få med deg meteorsvermen i helga!

20.10.2017 Kjetil Rydland

Orionide-meteor fotografert i 2008. Foto: Brocken Inaglory / Wikipedia Få med deg meteorsvermen i helga! Komande helg er beste tidspunktet for å sjå meteorsvermen Orionidane i 2017. Meteorane fra denne svermen er...

Les meir ...

Kveldaseta gav viktig bidrag til UNICEF

19.10.2017 Kjetil Rydland

Julian Helland og Felix Joelsson heldt ein flott appell ved opninga av kveldaseta. Foto: Kjetil Rydland. Kveldaseta med viktig bidrag til UNICEF Ovbygdarane slutta godt opp om kveldaseta i kveld, og var såleis...

Les meir ...
annonse
annonse

Dagens fugl: Steinskvett

19.10.2017 Kjetil Rydland

På ein stein i Småliane sat denne steinskvetten i går. Foto: Kjetil Rydland. Dagens fugl: Steinskvett På tur oppover Småliane i går var det einaste turfølgjet ein 25 grams trekkfugl som heiter...

Les meir ...

Friidrettsavslutning

18.10.2017 Kjetil Rydland

Friidrettsungdommane våre med premiar etter sesongavslutninga i går.  Friidrettsavslutning I går hadde rundt 50 friidrettsutøvarar si første innandørsavslutning i haust, og den eldste halvparten markerte avslutninga på utandørssesongen. 

Les meir ...

Mange nesten-ulykker grunna manglande re…

18.10.2017 Håkon C

– Ikkje gløym å ta ta på deg refleks når du går ut i vintermørket, oppmodar Trygg Trafikk.  Foto: Morten Brakestad Mange nesten-ulykker grunna manglande refleksbruk Dette er ein årleg gjengangar, men...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Berga plassen i 5. divisjon!

21.10.2017 Kjetil Rydland

 Så kjekt er det å berga plassen i divisjonen, synest reservekeeper og hjelpetrenar Trond Henriksen. Foto: Kjetil Rydland.  Berga plassen i 5. divisjon! A-laget til Fitjar sikra seg ny kontrakt i 5...

Les meir ...