Måndag 11. Desember 2017Parti frå Fitjarøyane, utsikt mot Smedholmen. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Kystsoneplanen: Vurderer klage til Kommunaldepartementet

Ordførar Wenche Tislevoll seier at ho vurderer å klaga den nye nyss vedtekne kystsoneplanen inn for Kommunaldepartementet. 

 

I førre veke vedtok Hordaland fylkesting den omstridde kystsoneplanen, med knappast mogeleg fleirtal. Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe vil klaga saka inn til Kommunaldepartementet, seier han til avisa Sunnhordland.


Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll vurderer å gjera det same. Som kjent har eit samrøystes kommunestyre i Fitjar tidlegare i år uttalt seg sterkt kritisk til kystsoneplanen.


Dette er ein plan som legg sterke band på sjøarealet i Fitjar, og gjer det vanskeleg for til dømes Engesund Fiskeoppdrett å utvikla seg. Dagleg leiar Svein Eivind Gilje seier det er krevjande å få utnytta potensialet i konsesjonane deira, og dei treng fleire lokalitetar. Denne kystsoneplanen vernar det meste av sjøarealet i Fitjarøyane. Engesund treng nye sjøareal og kan bli nøydde for å flytta ut av Fitjar kommune.


– Me vil ikkje kunna utvikla oss, og då vil me forvitra, uttalte ein frustrert Svein Eivind Gilje til Fitjarposten tidlegare i år. 

 
Det var onsdag i førre veke den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger var oppe til behandlling i Hordaland fylkesting. Planområdet omfattar sjøareal og strandsone i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, og Tysnes, og sjøareal i Vindafjord kommune i Rogaland.

 
Trass i sterk motstand blei planen vedteken med røystene til Arbeidarpartiet, MDG, SV, KrF og Raudt. Fleirtalet peikar på at arbeidet med plankart er eit pilotarbeid, og vedtok at planen skal rullerast etter to år, og at kommunane i planområdet skal trekkjast inn i arbeidet.


Blant dei som var imot planen, var Kjetil Hestad frå Arbeidarpartiet. Då planen var oppe til behandling i Hordaland fylkesting førre onsdag, røysta han likevel for, skriv Tysnesbladet


Ordførar Wenche Tislevoll seier til Fitjarposten i dag at det ikkje er avgjort korleis Fitjar kommune kjem til å reagera, men dei vurderer altså å klaga til Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Døgeret rundt for brøyten

10.12.2017 Håkon C

  Brøyting på fortau tidlegare i kveld. No må mannskapa konsentrera seg om å strø vegane. Så tek dei fortaua i morgon. Foto: Håkon C. Hartvedt Døgeret rundt for brøyten Tre traktorar har...

Les meir ...

Julestemning med Putti Plutti Pott

09.12.2017 Kjetil Rydland

Sandeid barne- og ungdomsteater med sjarmerande versjon av nissemusikalen Putti Plutti Pot. Foto: Kjetil Rydland. Julestemning med Putti Plutti Pott Laurdag ettermiddag fekk eit lydhøyrt publikum gleda av å sjå den kjende nissemusikalen...

Les meir ...

Mestervindu på Fitjar får ny eigar

09.12.2017 Håkon C

Mestervindu på Fitjar får ny eigar     Foto: Mestervindu Mestervindu er kjøpt opp av eit større dør- og vindusleverandør på Austlandet. No ventar fabrikksjefen kraftig vekst i 2018.

Les meir ...
annonse
annonse

Søknader om investeringstilskot

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

  No kan kulturhuset få sin eigen kino! Foto: Harald Johan Sandvik. Søknader om investeringstilskot Tre aktuelle saker i formannskapet på onsdag.

Les meir ...

Prioritering av søknader om spelemidlar

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

Bildetekst: Skyttarlaget sitt hus. No kan det også koma 15 m. innandørs skytebane på området. Foto: Harald Johan Sandvik. Prioritering av søknader om spelemidlar Søknadsfrist er 15. januar.

Les meir ...

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i…

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

 Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik. Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018 Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Flinke handballjenter

10.12.2017 Kjetil Rydland

Blide ellevåringar frå Fitjar på Nore Neset laurdag. Foto: Privat.  Flinke handballjenter Laurdag var Fitjar-jentene i ellevårsklassen på Nore Neset og vann to kampar.

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no