Laurdag 17. Februar 2018Parti frå Fitjarøyane, utsikt mot Smedholmen. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Kystsoneplanen: Vurderer klage til Kommunaldepartementet

Ordførar Wenche Tislevoll seier at ho vurderer å klaga den nye nyss vedtekne kystsoneplanen inn for Kommunaldepartementet. 

 

I førre veke vedtok Hordaland fylkesting den omstridde kystsoneplanen, med knappast mogeleg fleirtal. Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe vil klaga saka inn til Kommunaldepartementet, seier han til avisa Sunnhordland.


Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll vurderer å gjera det same. Som kjent har eit samrøystes kommunestyre i Fitjar tidlegare i år uttalt seg sterkt kritisk til kystsoneplanen.


Dette er ein plan som legg sterke band på sjøarealet i Fitjar, og gjer det vanskeleg for til dømes Engesund Fiskeoppdrett å utvikla seg. Dagleg leiar Svein Eivind Gilje seier det er krevjande å få utnytta potensialet i konsesjonane deira, og dei treng fleire lokalitetar. Denne kystsoneplanen vernar det meste av sjøarealet i Fitjarøyane. Engesund treng nye sjøareal og kan bli nøydde for å flytta ut av Fitjar kommune.


– Me vil ikkje kunna utvikla oss, og då vil me forvitra, uttalte ein frustrert Svein Eivind Gilje til Fitjarposten tidlegare i år. 

 
Det var onsdag i førre veke den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger var oppe til behandlling i Hordaland fylkesting. Planområdet omfattar sjøareal og strandsone i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, og Tysnes, og sjøareal i Vindafjord kommune i Rogaland.

 
Trass i sterk motstand blei planen vedteken med røystene til Arbeidarpartiet, MDG, SV, KrF og Raudt. Fleirtalet peikar på at arbeidet med plankart er eit pilotarbeid, og vedtok at planen skal rullerast etter to år, og at kommunane i planområdet skal trekkjast inn i arbeidet.


Blant dei som var imot planen, var Kjetil Hestad frå Arbeidarpartiet. Då planen var oppe til behandling i Hordaland fylkesting førre onsdag, røysta han likevel for, skriv Tysnesbladet


Ordførar Wenche Tislevoll seier til Fitjarposten i dag at det ikkje er avgjort korleis Fitjar kommune kjem til å reagera, men dei vurderer altså å klaga til Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Korpsmusikk og publikum fylte Kultursale…

15.02.2018 Kjetil Rydland

Fitjar skulekorps spela frå ABBA-programmet som dei skal framføra i april. Foto: Kjetil Rydland.  Korpsmusikk og publikum fylte Kultursalen Vakker korpsmusikk, kaffi og god kaffimat og ikkje minst veldig god stemning fekk dei...

Les meir ...

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfe…

15.02.2018 Jonas Sætre

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfestivalen Inger Elin Helland har hatt ansvaret for maten under Fitjarfestivalen i mange år. No er ho valt som ny festivalleiar.

Les meir ...

Teiknspråk engasjerer!

14.02.2018 Kjetil Rydland

Teiknspråklærarane Eli-Sigrun Wiik og Ellen Rolfsnes i aksjon på kurset i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland. Teiknspråk engasjerer! I januar og februar har ein gjeng ivrige fitjarfolk vore med på...

Les meir ...
annonse

Fleire innstilte ferjeavgangar

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ferjevgangar frå Sandvikvåg i morgon tidleg er innstilte. Foto: FP-arkiv/KR Fleire innstilte ferjeavgangar På grunn av tekniske vanskar er fleire ferjeavgangar frå Sandvikvåg torsdag føremiddag innstilte. 

Les meir ...

Sjå «Den 12. mann» med tekst

14.02.2018 Kjetil Rydland

Ole Bergesen lovar ikkje raud løpar og sprudlevatn, men førstkomande søndag kan alle som var på kinopremieren få sjå filmen «Den 12. mann» på nytt utan å betala. Foto: Kjetil Rydland.  Sjå...

Les meir ...

Olav Oma til Stord

13.02.2018 Kjetil Rydland

Sokneprest Olav Johannes Oma til Stord. Foto: FP-arkiv/KR.  Olav Oma til Stord Det er no endeleg avklart at sokneprest Olav Johannes Oma tek over stillinga som sokneprest i Stord.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Quiz for historiebøkene!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Jostein Siglen med fingeren på bildet av seg sjølv på gårsdagens bildequiz, laget hans var det einaste som ikkje kjende han igjen på bildet. Foto: Kjetil Rydland. Quiz for historiebøkene! Fredagskveldens quiz...

Les meir ...