Måndag 25. Juni 2018Parti frå Fitjarøyane, utsikt mot Smedholmen. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Kystsoneplanen: Vurderer klage til Kommunaldepartementet

Ordførar Wenche Tislevoll seier at ho vurderer å klaga den nye nyss vedtekne kystsoneplanen inn for Kommunaldepartementet. 

 

I førre veke vedtok Hordaland fylkesting den omstridde kystsoneplanen, med knappast mogeleg fleirtal. Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe vil klaga saka inn til Kommunaldepartementet, seier han til avisa Sunnhordland.


Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll vurderer å gjera det same. Som kjent har eit samrøystes kommunestyre i Fitjar tidlegare i år uttalt seg sterkt kritisk til kystsoneplanen.


Dette er ein plan som legg sterke band på sjøarealet i Fitjar, og gjer det vanskeleg for til dømes Engesund Fiskeoppdrett å utvikla seg. Dagleg leiar Svein Eivind Gilje seier det er krevjande å få utnytta potensialet i konsesjonane deira, og dei treng fleire lokalitetar. Denne kystsoneplanen vernar det meste av sjøarealet i Fitjarøyane. Engesund treng nye sjøareal og kan bli nøydde for å flytta ut av Fitjar kommune.


– Me vil ikkje kunna utvikla oss, og då vil me forvitra, uttalte ein frustrert Svein Eivind Gilje til Fitjarposten tidlegare i år. 

 
Det var onsdag i førre veke den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger var oppe til behandlling i Hordaland fylkesting. Planområdet omfattar sjøareal og strandsone i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, og Tysnes, og sjøareal i Vindafjord kommune i Rogaland.

 
Trass i sterk motstand blei planen vedteken med røystene til Arbeidarpartiet, MDG, SV, KrF og Raudt. Fleirtalet peikar på at arbeidet med plankart er eit pilotarbeid, og vedtok at planen skal rullerast etter to år, og at kommunane i planområdet skal trekkjast inn i arbeidet.


Blant dei som var imot planen, var Kjetil Hestad frå Arbeidarpartiet. Då planen var oppe til behandling i Hordaland fylkesting førre onsdag, røysta han likevel for, skriv Tysnesbladet


Ordførar Wenche Tislevoll seier til Fitjarposten i dag at det ikkje er avgjort korleis Fitjar kommune kjem til å reagera, men dei vurderer altså å klaga til Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Lunsjkonsertar i kyrkja

22.06.2018 Kjetil Rydland

Fitjar kyrkje med nytt orgel. Foto: Jan Overweg Lunsjkonsertar i kyrkja Kantor Jan Overweg byr på tre lunskonsertar i kyrkja i sommar, den første i morgon, laurdag.

Les meir ...

Samferdselsminister Solvik-Olsen til Fit…

22.06.2018 Kjetil Rydland

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er venta til Sveiseneset torsdag i neste veke. Foto: Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Solvik-Olsen til Fitjar Mek. Fitjar Mekaniske Verksted får besøk av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen før han avsluttar ei...

Les meir ...

Hatlevikbasaren

22.06.2018 Kjetil Rydland

Mykje folk og god stemning på Hatlevikbasaren. Foto: FP-arkiv/HCH.  Hatlevikbasaren Søndag 7. juli er det igjen klart for den tradisjonsrike Hatlevikbasaren.

Les meir ...
annonse
annonse

Høyr NM-programmet til Fitjar Skulekorps…

22.06.2018 Kjetil Rydland

Fitjar Skulekorps i toppform til NM  Høyr NM-programmet til Fitjar Skulekorps! Fitjar Skulekorps inviterer til før-NM-konsert i Fitjar kultur- og idrettsbygg onsdag i neste veke. 

Les meir ...

A-laget slo Halsnøy / Trio 2!

21.06.2018 Kjetil Rydland

Daniel Skarpnes blei dagens mann i kampen mot Halsnøy / Trio 2 med to scoringar. Foto: FP-arkiv/KR. A-laget slo Halsnøy / Trio 2! Torsdag kveld sikra A-laget til Fitjar seg tre viktige...

Les meir ...

- Ikkje snakk ned kommunen vår!

21.06.2018 Harald Johan Sandvik

– Ikkje snakk ned kommunen vår! Rådmann Olaug Haugen og økonomisjef Trond Salmo informerer, Foto: Harald Johan Sandvik Snakk ikkje ned kommunen og den økonomisk situasjonen! Det var bodskapet frå kommunestyret i...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Rekordar i Midtfjellet Halvmaraton

23.06.2018 Kjetil Rydland

Vidar Aarskog og Fitjar Idrettslag fekk besøk av to toppidrettsmenn i går, Senay Fissehatsion sette ny, suveren løyperekord, og Michael Ande Tesfamichael var ikkje stort dårlegare. Foto: Kjetil Rydland. Rekordar i Midtfjellet Halvmaraton Løyperekordane fall...

Les meir ...
annonse