Måndag 11. Desember 2017


Brannbilar, brannsprøyte og mykje folk på Årskog i går. Foto: Håkon C. Hartvedt

Store og små koste seg på Brannstasjonen

FItjar Brannvesen kan gle seg over godt besøk av både store og små då dei tradisjonen tru arrangerte branndag ved brannstasjonen i Årskog i går. Mange var også godt førebudd. Det gledde Johan Nilsen i brannvesenet.

– Ja, denne gongen fekk me meldingar på at folk har sjekka brannvarslarane sine, og ein del har og prøvd ut sikringstiltak, smiler Nilsen når me bed han om ein kommentar under arrangementet.

Han føler at dei har nådd fram med bodskapen, og det årlege arrangementet er jo og ei påminning om kor viktig det er å vera førebudd om den raude hanen skulle gale. – Det er viktig at ein på førehand har snakka om kva ein skal gjera om det skulle oppstå brann midt på natta og ein har soverom i 2. etasje.

Å ha ein røykvarslar i kvart rom er ein god start, og å ha røykvarslarar på alle soverom er det viktigaste. No har ein og mogeleg til å skaffa seg røykvarslarar med trådlaus seriekopling.

Johan Nilsen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Borna koste seg
Elles er jo Open dag på Brannstasjonen først og fremst borna sin dag. Å få vera med på å sprøyta med den store brannsprøyta er framleis ein innartiar for dei aller minste. Stas er det og å få sitja i brannbilen. Og som tidlegare vanka det gratis pølser, vaflar og hjelm til alle.

Vesle Elias på 2 år assisterer Christer Innvær med brannsprøyta. Mamma Ailin Korsvik følgjer med. Foto: Håkon C. Hartvedt

Berre i løpet av den første timen delte dei ut 50 hjelmar til born - eit godt mål på interessa for dette arrangementet.

Markus Thomassen med vaffel med masse godt syltetøy. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Døgeret rundt for brøyten

10.12.2017 Håkon C

  Brøyting på fortau tidlegare i kveld. No må mannskapa konsentrera seg om å strø vegane. Så tek dei fortaua i morgon. Foto: Håkon C. Hartvedt Døgeret rundt for brøyten Tre traktorar har...

Les meir ...

Julestemning med Putti Plutti Pott

09.12.2017 Kjetil Rydland

Sandeid barne- og ungdomsteater med sjarmerande versjon av nissemusikalen Putti Plutti Pot. Foto: Kjetil Rydland. Julestemning med Putti Plutti Pott Laurdag ettermiddag fekk eit lydhøyrt publikum gleda av å sjå den kjende nissemusikalen...

Les meir ...

Mestervindu på Fitjar får ny eigar

09.12.2017 Håkon C

Mestervindu på Fitjar får ny eigar     Foto: Mestervindu Mestervindu er kjøpt opp av eit større dør- og vindusleverandør på Austlandet. No ventar fabrikksjefen kraftig vekst i 2018.

Les meir ...
annonse
annonse

Søknader om investeringstilskot

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

  No kan kulturhuset få sin eigen kino! Foto: Harald Johan Sandvik. Søknader om investeringstilskot Tre aktuelle saker i formannskapet på onsdag.

Les meir ...

Prioritering av søknader om spelemidlar

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

Bildetekst: Skyttarlaget sitt hus. No kan det også koma 15 m. innandørs skytebane på området. Foto: Harald Johan Sandvik. Prioritering av søknader om spelemidlar Søknadsfrist er 15. januar.

Les meir ...

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i…

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

 Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik. Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018 Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Flinke handballjenter

10.12.2017 Kjetil Rydland

Blide ellevåringar frå Fitjar på Nore Neset laurdag. Foto: Privat.  Flinke handballjenter Laurdag var Fitjar-jentene i ellevårsklassen på Nore Neset og vann to kampar.

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no