Måndag 19. Mars 2018

Stord24

Høgtid for brannar

Desember er høgtid for brannar i Norge. I denne artikkelen peikar Fitjar Kraftlag på det - og gjev oss og gode råd.

Elektrisk utstyr
Ein veit at over 40% av alle brannar har elektrisk årsak eller skuldast feil bruk av elektrisk utstyr.

Om du ikkje har gjort det allereie, bytt batteri i alle røykvarslarar.

Ver varsam med open flamme. Levande lys bør plasserast på eit stødig ikkje brennbart underlag.


El-sikkerheitstips
• Trekk alltid ut støpselet på hushaldningsapparat når dei ikkje er i bruk.

• Bruk ikkje sterkare pære enn det lampe eller lampeskjerm er merka med.

• Bruk kun oppvaskmaskin/vaskemaskin/tørketrommel og liknande når nokon er heime og vakne.

• Ikkje gå frå matlaging på komfyr eller kokeplater, og hugs alltid å slå av etter bruk. Installasjon av komfyrvakt kan hindra brann.

• Ikkje lad mobiltelefonen om natta.

• Skøyteledningar/»padder» bør unngås generelt og spesielt på barnerom. Elektriske apparat over 1000 W skal ikkje vera tilkopla skøyteledning.

• Bruk fastmonterte lampar og ovnar på barnerom. Hugs at ein lampe som kan velte eller komme i kontakt med dyne, pute eller anna er ei potensiell brannfelle.

• Ikkje dekk til ovnar, pass og på at gardiner ikkje heng over ovnar.

• Pass på oppladbare apparat og leiker. Lading utover oppsett ladetid kan medføra overoppheiting og brann. Sørg for at lading av apparat og leiker blir utført av vaksne på dagtid og les bruksanvisningen.

• Sjekk jamnleg at stikkontaktar, støpsel og liknande ikkje er unormalt varme eller har brunsvidde merker.

• Sjekk jamnleg sikringsskapet, kjenn etter om nokon av sikringane er varme og/eller har misfarging som kan tyda på varmgong/overoppheiting.

• Om du får elektrisk støt ved å ta på vannkranar og liknande, kan det vera feil på det elektriske anlegget som kan medføra livsfare.

• Ikkje gjer arbeid på det elektriske anlegget sjølv, kontakt ein elektroinstallatør.

• Hugs! Du er ansvarleg for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i huset ditt.

 

Fitjar Kraftlag og DLE ønskjer alle ei trygg og god jul.

– – –

Det Lokale Eltilsyn – DLE

Dei fleste everk/nettselskap er med heimel i el-tilsynslova pålagt å føra tilsyn innanfor sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn (DLE) er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit og er fagleg underlagt Direktoratet for samfunnssikkerheit- og beredskap (DSB).

Fitjar Kraftlag foretar jamlege kontrollar av elektriske installasjonar i hus og verksemder i sitt konsesjonsområde. Dette for å førebyggja og informera om årsaker til brann og ulukker forårsaka av elektrisitet.

På http://nett.tjar-kraftlag.no kan ein finna meir informasjon om Det Lokale Eltilsyn.

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

NM-gull i karate!

18.03.2018 Kjetil Rydland

Christina Ringheim Koløen og Victoria Maraas med NM-gull i karate i Bergen i går. Foto: Privat.  NM-gull i karate! Fitjar fekk to gull unders gårsdagens NM i Bergen i går, i det...

Les meir ...

Ta vel imot konfirmantane!

18.03.2018 Kjetil Rydland

Ta vel imot konfirmantane! Førstkomande tysdag vil konfirmantane gå frå hus til hus for å samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon.

Les meir ...

Ta imot posten din digitalt!

16.03.2018 Kjetil Rydland

Her kan du få digital postkasse (Skjermdump Posten Norge AS).  Ta imot posten din digitalt! Fitjar kommune ønskjer å senda all korrespondanse digitalt, og oppmodar alle innbyggjarane til å oppretta digital postkasse...

Les meir ...
annonse
annonse

Årsmøte i Venelaget for Longøyo

16.03.2018 Kjetil Rydland

Glade gutar som liker seg på Longøyo i allslags vêr, Håkon Rydland Sæbø tv. og Bård Inge Bø. Foto: FP-arkiv/KR.  Årsmøte i Venelaget for Longøyo Frammøtet på årsmøtet i Venelaget for Longøyo...

Les meir ...

Paul Colman på Fitjar bedehus!

16.03.2018 Kjetil Rydland

Paul Colman på scenen. Foto: Kirkeli Foto. Paul Colman på Fitjar bedehus! Komande sundag vert det konsert med den kjende songaren og låtskrivaren Paul Colman i Fitjar bedehus.

Les meir ...

Den afghanske familien tapte i retten

16.03.2018 Jonas Sætre

Den afghanske familien tapte i retten Borgarting lagmannsrett meiner det ikkje er grunn til å la den afghanske familien som var i kyrkjeasyl i Fitjar få bli i Norge fram til...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Data dag og natt

18.03.2018 Kjetil Rydland

 Håvard Fitjar kjempar mot søvnen tidleg søndag morgon. Foto: Kjetil Rydland. Data dag og natt I helga har rundt 40 ungdommar spela data døgeret på tamp i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Les meir ...